Projekt wdrożenia platformy developerskiej - dotacja UE


EFRR_3_znaki_kolor

Wdrożenie platformy developerskiej wspomagającej wytwarzanie systemów informatycznych opartych na zastosowaniu technologii Java przy wykorzystaniu metodyk zwinnych realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 3: Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7: Wzrost konkurencyjności MŚP

Numer umowy o dofinansowanie: RPLU.03.07.00-06-0321/16-00

Przedmiotem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R dot. technologii platformy developerskiej wspomagającej wytwarzanie systemów informatycznych w języku Java przy wykorzystaniu tzw. metodyk zwinnych. Technologia zapewni znaczną automatyzację procesu budowy systemów, a także testowania, walidacji i optymalizacji kodu źródłowego. Wdrożenie technologii pozwoli na realizację głównego celu projektu - wzrost konkurencyjności wnioskodawcy na rynku międzynarodowym poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnej e-usługi w zakresie udostępniania funkcjonalności platformy developerskiej klientom w modelu SaaS oraz ulepszenie aktualnie świadczonej przez wnioskodawcę usługi wytwarzania dedykowanego oprogramowania zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klientów.

Projekt obejmuje komplet zadań niezbędnych do wdrożenia innowacyjnej technologii: - zakup wyników prac B+R, które będą podlegały wdrożeniu, - zakup dedykowanego oprogramowania platformy developerskiej, której specyfikacja została opracowana w ramach prac B+R, - zakup infrastruktury serwerowej - serwera i zasilacza awaryjnego UPS - na potrzeby platformy developerskiej, - zakup 3 komputerów przenośnych dla zatrudnionego na potrzeby świadczenia usług personelu. Najważniejsze wskaźniki produktu i rezultatu dotyczą wdrożenia wyników prac B+R, wdrożenia innowacji produktowej, procesowej i organizacyjnej, wprowadzenia produktów nowych dla firmy i rynku oraz uzyskania z tego tytułu przychodów ze sprzedaży, a także wzrostu zatrudnienia w przedsiębiorstwie wnioskodawcy.
Grupy docelowe projektu obejmują: - klientów zainteresowanych ulepszoną usługą tj. przede wszystkim firmy wdrażające do swojej działalności innowacyjne e-usługi oraz systemy B2B i B2C, poszukujące dostawców oprogramowania na potrzeby świadczenia usług, - klientów nowej e-usługi - podmioty tworzące aplikacje oparte na technologii Java, w tym rozwiązania z zakresu Internetu Rzeczy (także systemy wbudowane) - przede wszystkim firmy typu Internet Software House.


ZAJMUJEMY SIĘ PROJEKTOWANIEM I ROZWOJEM DEDYKOWANEGO OPROGRAMOWANIA DLA FIRM.


Działamy na ryku IT od 2010 roku. W skład zespołu wchodzą eksperci oraz konsultanci (project managerowie, analitycy, projektanci, architekci, programiści, testerzy i in.) z wieloletnim i bogatym doświadczeniem, dzięki czemu wszystkie aplikacje są opracowywane na najwyższym poziomie. Wykorzystujemy najnowsze technologie IT oraz najnowocześniejsze narzędzia programistyczne, aby jak najbardziej usprawnić i ułatwić procesy biznesowe w przedsiębiorstwach.
Co oferujemy?


Projektujemy i rozwijamy dedykowane systemy informatyczne dla firm, aplikacje internetowe oraz oprogramowanie na zamówienie dostosowane do uwarunkowań w biznesie i do potrzeb naszych Klientów. Nasza działalność przede wszystkim opiera się na tworzeniu oprogramowania i aplikacji dedykowanych na konkretne zamówienie Klienta.
Oferujemy również usługi doradcze w zakresie zarządzania IT:
 • opracowanie strategii IT;
 • nadzór nad wdrożeniem strategii IT;
 • audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego;
Na każdym etapie prac nasi konsultanci doradzają i podpowiadają najlepsze dostępne rozwiązania oparte o najnowsze technologie IT (SPA, RWD, HTML5, CSS3). Nasi eksperci działają w obrębie następujących obszarów technologicznych: Java, Scala, Phyton, Android, iOS, SQL, Hibernate, NoSql, Grails, Spring, Camel, AngularJS

Zwiększ efektywność pracy i zyskowność w swojej firmie dzięki naszej ofercie:

 • rozbudowane systemy CMR : służące do skutecznego zarządzania firmą
 • aplikacje służące do szczegółowej analizy danych: tworzenie raportów/zestawień szczególnie przydatne w działach sprzedaży/marketingu, wspierające pracę handlowców
 • oprogramowanie sprzedażowe: do planowania, składania zapotrzebowania, ale również do realizacji zamówień, z funkcją kontroli stanów magazynowych
 • aplikacje dla firm produkcyjnych: służące do kontroli, monitorowania i planowania procesów produkcyjnych przy pełnej automatyzacji w tworzeniu szczegółowych raportów
 • oprogramowanie na zamówienie tzw. dedykowane aplikacje wg. spersonalizowanych wymagań klienta.
 • Nasze wszystkie produkty są oparte o najnowocześniejsze technologie, cenimy nowe rozwiązania i tworzymy wyłącznie skuteczne i sprawdzone aplikacje.
Realizacje


W Auction Ventures tworzymy narzędzia zarządzające, dopasowane do struktury biznesowej i procesowej klienta. Przykładowe realizacje:
 • System dla wspólnot mieszkaniowych e- usługa www.e-wspolnoty.pl;
 • Internetowy system dla kancelarii prawnych e- usługa www.infokancelaria.pl;
 • Prace badawcze w zakresie analizy i opracowania modelowych procesów działania kancelarii prawnej z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych;
 • Aplikacje mobilne;
 • Opracowania baz danych;
 • System do masowej komunikacji SMS ;
 • System dla biura rachunkowego i doradcy podatkowego e-usługa;
 • Aplet do podpisu elektronicznego. Generowanie podpisu elektronicznego za pomocą hashowania SHA1 oraz szyfrowania RSA przy użyciu certyfikatów X.509.
 • Platforma do e-learning wraz z opracowaniem szkoleń dla Inkubarota Przedsiębiorczości;
 • Systemy B2B integracja procesów finansowo księgowych pomiędzy podmiotami w zakresie pobierania opłat i prowadzenia rozliczeń związanych z opłatami licencyjnymi;
 • Dla jednego z dużych polskich wydawnictw stworzyliśmy platformę edukacyjną dla Uczniów. Wykorzystane technologie: PHP, Varnish, RWD, Symfony2, Sonata.

Kariera


Jesteś zainteresowany/a pracą w Auction Ventures? Poszukujesz przyjaznej atmosfery w pracy, realizacji wymagających ale i ciekawych projektów? Prześlij swoje CV i portfolio na adres podany w ogłoszeniu, w tytule maila umieszczając nazwę stanowiska.

Wcześniej jednak sprawdź kogo aktualnie poszukujemy!

Aktualnie poszukujemy:


Jak pracujemy?
Zapewniamy naszym Klientom stałą pomoc oraz konsultacje z ekspertami z zakresu wdrażanych systemów i aplikacji. Nasi konsultanci sprawnie rozwiążą każdy problem i doradzą najlepsze rozwiązania.

Dostarczamy całościowe rozwiązania IT, które wspierają biznes i pomagają w osiąganiu sukcesu. Dostarczamy rozwiązania kompletne lub wspieramy klientów na każdym etapie produkcji oprogramowania.

Konsulting - poszukujemy innowacyjnych możliwie najprostszych rozwiązań, pomagamy rozwiązać konkretny problem bądź też przeanalizować ich dotychczasowe rozwiązania tak aby znaleźć miejsce, które można usprawnić.

W ramach opieki serwisowej zapewniamy wsparcie oraz wprowadzanie na bieżąco niezbędnych poprawek do naszych aplikacji. Użytkownicy naszego oprogramowania mają dostęp do fachowej pomocy z zakresu obsługi technicznej i w sprawach merytorycznych.

PMI i PRINCE2: Wykorzystujemy metodyki PMI i PRINCE. Wykorzystujemy narzędzia wspomagające metodyki zwinne (SCRUM) i wdrażamy wewnętrzne procedury, ale zawsze staramy się dostosować do indywidualnych wymagań klientów.

Współpracujemy z jednostkami naukowymi m.in z Polskich Uczelni Technicznych, Polskiej Akademii Nauk oraz zrzeszonych w stowarzyszeniach takich jak Polskie Towarzystwo Informatyczne

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NR RPLU.01.02.00-IP.01-06-001/17/P.1


W związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie na projekt pn.: „Opracowanie inteligentnych mechanizmów wspomagających zarządzanie wysoce niezawodnymi systemami rozproszonymi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Badania i innowacje Działanie 1.2 Badania celowe.

Przedmiotem projektu pt. „Opracowanie inteligentnych mechanizmów wspomagających zarządzanie wysoce niezawodnymi systemami rozproszonymi” jest realizacja badań przemysłowych i prac rozwojowych związanych z opracowaniem mechanizmów wspomagających zarządzanie wysoce niezawodnymi systemami rozproszonymi - inteligentnych algorytmów optymalizujących efektywność energetyczną systemów rozproszonych w ramach automatycznego zarządzania czasem pracy urządzeń tworzących ich infrastrukturę.

Etapy, planowanego do realizowania projektu, obejmują następujące zadania:

 1. Przeprowadzenie badań przemysłowych związanych z opracowaniem i wstępną walidacją algorytmów predyktora zarządzającego czasem uruchomienia urządzeń infrastruktury systemów rozproszonych, w tym:
  1. Opracowanie metody obliczania błędu sterowania
  2. Opracowanie symulatora infrastruktury systemów rozproszonych
  3. Opracowanie i implementacja testowa algorytmu wyznaczania optymalnego sterowania dla zadanego obciążenia
  4. Opracowanie algorytmów identyfikacji istotnych parametrów w przestrzeni parametrów wejściowych dla mechanizmu predykcji
  5. Wybór algorytmów sztucznej inteligencji do zaimplementowania predyktora
 2. Przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych związanych z przeprowadzeniem testów technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, walidacją technologii i opracowaniem dokumentacji technologii, pozwalającej na komercjalizację
  1. Testowanie opracowanego predyktora w warunkach zbliżonych do rzeczywistych
  2. Opracowanie dokumentacji oprogramowania inteligentnego mechanizmu predykcyjnego

Oferty należy składać do 28 czerwca 2017 roku
Załączniki:


Kontakt


JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY NASZYMI USŁUGAMI, MASZ JAKIEŚ SUGESTIE, PYTANIA?
ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS, Z PRZYJEMNOŚCIĄ CI POMOŻEMY
+48 223 905 862

poczta@AuctionVentures.pl

Dane rejestrowe


Auction Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Numer KRS: 0000307661
 • NIP: 1132737353
 • Regon: 141507400
 • Kapitał zakładowy: 120 000 zł

Kontakt